151+ gratis slogans tegen fracking

Anti-fracking is het boorproces om aardgas en olie rechtstreeks uit schaliegesteentelagen in de aarde te winnen. Het omvat verschillende chemicaliën en de injectie van chemicaliën, zand en water rechtstreeks in de grond. Het levert ook economische voordelen op door middel van fracking of hydrofracturering met een grote input van huishoudelijke energie. Maar aan de andere kant heeft het ook een nadelig effect op het milieu en de natuur. Ontwikkeling moet zo gebeuren dat het milieu niet wordt belemmerd. Maar de strijd tegen fracking tast ook het milieu aan en vergroot het aandeel lucht- en watervervuiling.  

Dit zijn de beste anti-frackingslogans

  • We gebruiken de beste tools ooit
  • Voor een betere wereld
  • Efficiëntie als geen ander
  • Bij ons kun je rekenen
  • We zijn allemaal ecologisch
  • Efficiënte service als geen ander
  • Stop met frankeren
  • We zijn allemaal tegen frankeren
  • Het is allemaal natuurlijk
  • Helemaal geen gemakkelijke taak

Het is de methode om in de aarde te boren voordat een watermengsel onder hoge druk in het gesteente wordt geleid om het gas binnenin vrij te maken en het water, zand en chemicaliën zijn het belangrijkste ingrediënt dat het gas naar de kop van de put laat stromen. Het proces kan verticaal worden uitgevoerd of, meer gebruikelijk, horizontaal naar de rotslaag boren.

Lijst met de beste anti-verzendslogans

 Creëer nieuwe manieren om gas vrij te maken. 

Gebruikt om bestaande kanalen uit te breiden.

Fracking verwijst naar hoe het gesteente breekt. 

Mengen onder hoge druk.

Aardgas winnen

Ernstig effect 

Negatief effect op de natuur 

Groei samen met de natuur 

Ontwikkeling staat de natuur niet in de weg 

Natuur en voeding 

Beïnvloed de natuur niet 

Samen leren, samen groeien 

Het geeft economisch voordeel 

Voorziet ons van aardgas 

Degradeer de natuur niet 

Gebruik de bron niet uit 

Speel niet met de natuur 

Val de natuur niet lastig 

Uit de schaliegesteentelagen 

Verschillende chemicaliën injecteren 

Bevat chemicaliën 

Chemicaliën tasten de natuur aan 

Chemicaliën zijn van nature riskant 

Neem geen risico met de natuur 

Doe het niet rustig aan 

Het is controversieel zonder series. 

Kan verticaal of horizontaal zijn 

Fracking of hydraulisch breken 

Schaliegasboringen, een verkennende fase.

Schaliegasreserves. Strepen van het Verenigd Koninkrijk 

Olie- en gasexploratiebereik met ontwikkelingsveranderingen. 

Wijziging van activiteiten in bepaalde gebieden.

Begin met fracken voor ontwikkeling 

bouwvergunning van de betreffende gemeente.

Elk land wil ontwikkeling 

Het gebruik van aardgas is verplicht 

Er is vraag naar olie 

Olie is brandstof 

Ik heb olie nodig, begin met fracken 

Stop met fracken, gebruik geen fracking! 

Beperkt en degradeert de natuur 

Maak geen misbruik van de natuur 

Gebruik milieuvriendelijke dingen 

Gebruik hernieuwbare bronnen 

Milieu problemen 

Overmatig gebruik, de natuur vermindert 

Juridische uitdagingen 

Het is milieu-impact.

Blijf kalm en ga door 

Pierce met enige opwinding 

Stop het uitgebreide gebruik van fracking 

Milieuprobleem veroorzaakt 

Zorg en zorg voor de natuur. 

Revolutie in geïndustrialiseerde 

Stop met het gebruik van fracking 

Het heeft een grote hoeveelheid water nodig. 

Het is duur 

Stop met het verspillen van water 

Gebruik bronnen optimaal 

Bezorgdheid over het milieu 

Agentschap voor milieubescherming 

Fracking gebruikt grote hoeveelheden water

Water getransporteerd naar de locatie 

Aanzienlijke milieukosten.

Naast de zorgen over de aardbeving

Reclameslogan tegen fracking

Vervuild water 

Verhoogde watervervuiling. 

Niet vervuilen 

Deskundig advies 

Volg advies op omwille van de natuur 

Wees niet egoïstisch 

Doe niet zo gek 

Speel niet met de natuur om je droom te vervullen 

Blijf weg van de natuur 

Denk aan de natuur

Milieuvriendelijke tips 

Denk optimaal 

De chemische stof heeft nadelige effecten 

Maak geen vervuiling! 

Vervuiling is het gevolg van fracken 

Anti fracking campagne 

Begin met het bestrijden van fracking 

Je stem verheffen 

Spreek voor de natuur 

De natuur geeft je veel, nu is jouw tijd 

Doe iets voor de natuur

Overdrijf de natuur niet 

Bedwing geen risico met de natuur 

Inherente risicotechniek 

Het is een slechte gewoonte 

Beïnvloed het weer 

Klimaatverandering gezien

Nadelige effecten op het klimaat 

Weersta bij normaal weer 

Bewust van fracken 

Fracking heeft negatieve effecten 

Zich bewust van de problemen die zich hebben voorgedaan 

Leid de natuur af 

Afleidende energiefilms 

Afleiden van de hernieuwbare bron 

Vertrouw niet op fossiele brandstoffen. 

Stop met het gebruik van fossiele brandstoffen 

Verbied het gebruik van fossiele brandstoffen. 

Fossiele brandstoffen schaden de natuur 

Vernietig de natuur 

Beschadig het oppervlak 

Speel niet met de aarde 

Het is een wereldwijd probleem 

Campagne voeren is noodzakelijk 

Wees op uw hoede voor problemen 

Gebruik de techniek niet 

Moedig het gebruik niet aan! 

Stimuleer het gebruik van fossiele brandstoffen niet 

Afhankelijkheid van fossiele brandstoffen 

Begin met het gebruik van hernieuwbare energie 

Vooruitgang met de natuur 

Hinder de natuur niet met je activiteiten 

Ik moet mijn stem verheffen 

Maak het geschenk van god 

De natuur is een geschenk van God 

Schaliegas is niet de oplossing 

We hebben een energierevolutie van de 21e eeuw nodig 

Gebrek aan efficiëntie en hernieuwbare energie 

Geen fossiele brandstoffen meer 

Te veel klimaatverandering.

Fracking of om uw technische term te noemen, hydraulisch breken 

olie en gas in schaliegesteenten. 

Water, zand en een cocktail van chemicaliën. 

Chemische explosie 

Beïnvloedt de ondergrondse bodem 

Stop met het vrijgeven van opgesloten olie of gas in de rotsen.

Conventionele olie en gas zijn afgenomen

Fracking wordt beschouwd als een manier om te extraheren 

Geen vervuilende brandstoffen meer

De boom in hydraulisch breken in de VS en het VK 

Gas gevonden in de grond 

Uitzending stoppen 

Noodzaak om overmatige uitstoot te verminderen 

Behaal de doelstellingen 

Duurzame ontwikkeling bereiken 

Duurzaam gebruiken 

Houd het niet vast 

Doe geen pijn aan het weer 

Het treft ook mensen 

Het zijn dieren en zoogdieren 

Beïnvloedt planten 

Industriële revolutie 

De revolutie is nodig 

De top bereiken stopt met het vernederen van de natuur. 

De natuur staat op het spel 

Het heeft geen zin om te beginnen met fracken 

Sijpelt de atmosfeer in 

Om de top te bereiken, sijpelt het 

Vergroot het broeikaseffect 

Broeikasgasverhouding 

Uw lek is een probleem 

Fracking heeft zoveel problemen

Fracking is slecht voor ons klimaat

Risico’s van lucht-, water- en geluidsvervuiling

Gebruik giftige chemicaliën 

Regelgeving is mogelijk niet voldoende

Chemicaliën sijpelen in watervoorraden 

Oorzaak bovengrondse vervuiling

Sterkere milieuwetten 

Voorkom dat dit gebeurt

De fracking-industrie zelfregulerend laten zijn, is vragen om problemen.

Creëer geen problemen 

Mensen willen revolutie 

Rebel voor verandering 

Geef geen licentie 

Geen licentie geen baan 

Geen techniek geen probleem 

Geen effecten meer in de natuur 

Geen problemen meer, stop met het gebruik van de breuk! 

Stop met het gebruik van hydraulisch breken 

Verlaag onze energierekening 

Mensen willen het niet

Ik wil niet boren 

Ik wil niet 

Boren veroorzaakt geluidsoverlast 

Het beïnvloedt onze gezondheid 

Het is het effect van dieren in de buurt 

Bepaal de problemen 

Heeft bijwerkingen 

Ga niet achter meer fossiele brandstoffen aan 

fossiele brandstoffen degraderen de natuur 

Investeer in hernieuwbare energie 

Emissies verminderen en klimaatverandering aanpakken

Oplossingen voor schone energie en steun voor demonstranten 

Vechten om te blijven fracken uit ons veld.