151+ gratis reclameslogans over droogte

Droogte die wordt gekenmerkt door gebrek aan hulp of weinig regen op een specifieke plaats gedurende een langere periode, treedt op in het licht van verschillende redenen, waaronder gevaarlijke atmosferische drift, ontbossing en vele andere humane oefeningen.

Deze klimatologische toestand kan een betreurenswaardig effect hebben op de aarde en levende wezens.

Een deel van de gevolgen van droogte omvat productteleurstelling, geldgerelateerde tegenspoed, waardevermeerdering en landdegradatie.

Verschillende staten in India zijn getroffen door droogte, die heeft geleid tot massale vernietiging van gewassen en verstoring van het gewone werk van het grote publiek. Veel delen hebben zelfs de hongersnood gezien die de dood van sommige mensen als gevolg van hongersnood veroorzaakte.

Beste droogteslogans

  • Bespaar water. Red je leven
  • Minder water voor consumptie
  • Laat het water niet lopen
  • Hulp tijdens droogte
  • Laat de aarde niet huilen om water
  • Laat onze planeet niet lijden
  • Werk aan een betere toekomst
  • Geen water, geen toekomst
  • Verlaat de zere aarde niet
  • Laat het gieten

Als we kijken naar de problemen die mensen in dergelijke regio’s hebben waargenomen, heeft de Indiase wetgever sowieso verschillende ontwerpen voor droogtehulp bedacht, er moet veel meer worden gedaan om dit probleem onder controle te krijgen en de nasleep ervan te beheersen.

Enkele van de aanbevolen regelingen voor dit pad zijn waterwinning, hergebruik en hergebruik van water, ontbossingscontrole, ontzilting van oceaanwater, cloud seeding, ontwikkeling van meer planten en bomen, stopzetting van algemeen misbruik van water.

In ieder geval kan de overgrote meerderheid hiervan niet worden bereikt als de algemene bevolking de reden niet ondersteunt.

Lijst met de beste slogans over droogte 

– Het is zo droog dat de bomen de honden aan het trimmen zijn.

– Niet alle fantasieën ontvouwen zich in elk land, dus je hebt de mogelijkheid om waakzaam te zijn! Dromen van “suikerriet” zouden de natuur moeten ontdekken waar de buitengewone gedachten van ongelooflijke mensen in overvloed aanwezig zijn. Het zal ophouden te bestaan ​​als het wordt geplant waar de droogte van demoralisatie een geliefde cultuur is!

– “Het leven is waardevoller dan goud, maar niet zo waardevol als zoet water.

– We hebben een periode van nood overleefd. Ons zaad is nog steeds zaad. Onze neusgaten zijn stoffig.

– Zonder water zou het leven gewoon schudden.

– Het is moeilijk om de kloof waar ik opgroeide te zien als een keerpunt. Rivieren staan ​​het overgrote deel van het jaar droog, regenval is op zijn best onbetrouwbaar en mensen in de ene stroomomgeving proberen voortdurend water uit een andere te halen.

– Ik heb constant benadrukt dat wanneer een droogte toesloeg, er zeker een walgelijke storm van bloed zou komen.

– Zonder de regen zou de wereld een desolaat en droog oord zijn. Als een hart zonder genegenheid en geluk.

– God heeft aan deze bomen gedacht, hij heeft ze gered van droogte, infecties, hevige aardverschuivingen en duizend stormen en golven. Hoe het ook zij, het kan hen niet helpen.

– Onze veeboeren en boeren hebben nog nooit zoveel problemen gehad als vandaag met droogte, langdurige branden, hoge benzinekosten en een regelmatig vastleggingsplan voor sponsoring van agribusiness.

– Jaren van droogte en hongersnood komen en lange periodes van golf en hongersnood komen, en de sfeer verandert niet met bewegingen, drankjes of verzoeken.

– Klimaatverandering is het grootste gevaar voor de mensheid, misschien ooit. De temperaturen over de hele wereld stijgen in een ongebruikelijk tempo, waardoor droogtes en bosbranden ontstaan ​​en het menselijk welzijn wordt aangetast.

– Elke bijeenkomst die lof voor de regen veronderstelt, zou niet verbaasd moeten zijn als zijn tegenstanders hem berispen voor de droogte.

– Nadat ik mijn jeugd heb geleefd met een familiegewas, voel ik me erg op mijn gemak met de gevolgen die droogte kan hebben voor een gewas.

– Worm of walgelijk – droogte of storm – op het terrein van een boer kan vallen. Ze staan ​​allemaal vol met sloop, maar één woninglening verslaat ze allemaal.

– Plantenziektes, droogte, vernietiging, verlatenheid waren in het midden der eeuwen intermitterende fiasco’s – en ouderwetse geneeswijzen: smeekbeden aan machtige geesten of goddelijke wezens.

– Ernstige droogte, extra water

– Geen regen impliceert kwelling

– Ernstige droogte, extra water

– Als je je in de onzekerheid herinnert dat we in een droogte zitten

– Bossen houden droog land draaiende

– Laat het regenen, laat het morsen, zonder water is de aarde pijnlijk

– Het regenwater van vandaag is de redder van morgen!

-Geen regen impliceert kwelling

-Ernstige droogte, extra water

-Als al het andere faalt, onthoud dan dat we in een droogte verkeren

-Bossen houden droog land draaiende

-Schetsen voor anderen wat alles is: Waterbesparing in een droogte

– Droogteconditie

-We zijn in droogte

-Voeding groeit waar water stroomt

-Bij droogte moet je helpen

-Geef het een kans om te regenen, gieten, geen water, de aarde is pijnlijk

-Het huidige regenwater is de levensader van morgen

-De zaden huilen om de regen

-Niemand van ons kan het laten regenen, maar we kunnen allemaal minder water gebruiken

-Samen zullen we deze droogte verpletteren

– Kwaadaardigheid lijkt op een onkruid: bijt niet in het stof, zelfs niet in de beste droogte

– Breng alle regen, breng alle buien, breng de aarde terug, al haar krachten

– Maak geen poespas, maak geen rommel, met water hoef je vandaag minder te gebruiken

– Zeur niet continu, je moet water besparen bij droogte

– Overal verbeteren van de bodem verbetert het leven overal omdat bodem leven is

– Het voelt overal zo warm aan, de droogte heeft zich verspreid, wanneer gaat het regenen?

– Dit land is van de toekomst – Laten we eraan werken om het bestand te maken tegen het weer

– Laat het vanavond regenen, laat dit de hele dag morsen, zonder water, de aarde is heel erg pijnlijk.

– Er gaat niets boven een gratis lunch Investeer in een gezonde bodem

– De zaden zeggen: we kunnen niet ontkiemen omdat er overal droogte is!

– Dan heb je minder stress als je minder water gebruikt.

– Verspreid het woord, schreeuw luid, bespaar water of sta oog in oog met droogte

– De schoonheid van woestijnen verbergt de uitdaging van woestijnvorming

– Het is moeilijk om de kloof waar ik opgroeide te zien als een keerpunt. Rivieren staan ​​het grootste deel van het jaar droog, regenval is op zijn best onbetrouwbaar en mensen in een enkele waterweg hebben voortdurend moeite om water uit een andere waterweg te halen.

– De woestijn is een positie van botten, waar de ingewanden worden geopend, om op te drogen en afval te worden.

– Verkoop van kajaks aan mensen die te maken hebben met droogte en het aanbrengen van zonnebrandcrème op mensen die te maken hebben met overstromingen. Geef in ieder geval openlijk liefde aan iedereen, want beproevingen stimuleren deals.

– De belangrijkste bedekking die tussen de indruk staat van wat zich onder het oppervlak van vernietiging bevindt, is zijn humeur.

– De boom die in het droge seizoen zijn oude bladeren niet kan afwerpen, kan het droge seizoen niet overleven.

– Help mij midden op de golf en ik help jou midden in de droogte.

– Je kunt het leven van een bejaarde en het vuur van een vlam in een droogte contrasteren.

– Een dag regen is veel groter dan een heel jaar droogte.

We vechten niet voor water

Het enige bos dat mensen kan redden

Een veilige omgeving om de toekomst veilig te stellen

De watercrisis is een groeiend probleem

Water besparen, de mensheid beschermen

Leer en leer hoe je een boom plant.

We hebben niet veel water te verspillen; Bespaar water

Maak de bodem gezond; zal de ziel gezond maken

Stromend water betekent voedsel verbouwen

Laat de toekomstige generatie het groene bos zien, geen concreet bos

Planten zullen niet ontkiemen als het droog is

Zonder water is er geen land; Geen land geen eten

Zonder regen is het ondraaglijke pijn 

Gebruik minder water

Waterbesparing begint bij jezelf

Vermijd waterverspilling

Hulp bij het behoud van het bos

Laten we samenwerken om water te besparen

Water geeft leven, geen goud

De oorlog om water wordt een tragedie

Laat je huid drogen, niet het vuil

Droogte is de woede van God

Riolering vandaag, morgen dood

Red het bos om droogte te voorkomen

Water vandaag is morgen leven

Maak van waterbesparing een verplichting

Zonder water is er geen leven

Beschaving groeit waar water stroomt

De planten hebben water nodig

Samen kunnen we de droogte overleven

Regenen; de kracht van de aarde

Start bodembehoud

Eet slaap blijf herhalen

Laat de bomen bloeien

Boskap is zelfmoord

Eén dag regen is genoeg voor een jaar droogte

Droogte is Gods kwelling

Geen regen brengt meer pijn

Bestrijd droogte, bespaar water

Watercrisis, het is echt

Doe mee voor waterbesparing

Laat uw kind in de toekomst een bos zien

Het is de droogte die begint te helpen

Alleen water redt ons

De toekomst is droog 

We kunnen het niet laten regenen, laten we het water sparen

Er zal niemand verantwoordelijk zijn voor de droogte, begin met water besparen

Een mondiale aanpak van een mondiaal probleem

Leven redden, water besparen!

Laat er lucht zijn, red de bomen, red de toekomst

Het bos is onze krachtcentrale, vernietig het niet

De volgende generatie heeft water nodig om te overleven

Start waterbesparing niet voor jezelf, maar voor je toekomstige generatie

Het duurt jaren om een ​​boom te laten groeien en minuten om hem om te hakken

Tijd om de watercrisis los te laten, het gebeurt

Plant een boom en moedig anderen aan

Minder bomen betekent meer warmte; Meer warmte betekent minder water

Heb moed en bundel je krachten om de droogte te bestrijden

Jouw hulp is belangrijk

Elke druppel is waardevol

Bescherm de toekomst, bespaar water

Water is belangrijk om in leven te blijven, red het

Begin met opslaan voordat er geen druppel meer over is

Sanctie voor verspilling van water

Kostbaar water, bewaar het, beveilig het

Water: iets wat mensen niet kunnen

Prijs jezelf gelukkig, niet iedereen heeft toegang tot zoet water

Zeg nee tegen overmatig waterverbruik